1. برای دسترسی به «سامانه کارت اعتباری مهر گستر» و جهت حفظ امنیت اطلاعات کارتهای مشتریان، ضروری است ورود به این سامانه با استفاده از یک «نام کاربری» و «رمز عبور» صورت پذیرد.
 2. برای این منظور دارندگان کارت های اعتباری مهرگستر می توانند با استفاده از اطلاعات کارت شامل:
  • شماره کارت
  • رمز دوم کارت (قابل دریافت از دستگاههای خودپرداز بانک کشاورزی)
  • کد CVV2 (شماره 4 رقمی مندرج در پشت کارت)
  نسبت به تعریف یک «نام کاربری» و «رمز عبور» دلخواه (حداقل 8 رقم)، اقدام نمایند.
 3. چنانچه نیاز به تغییر هر یک از مقادیر «نام کاربری» یا «رمز عبور» و یا هر دوی آنها باشد، با استفاده از اطلاعات کارت و از طریق لینک تغییر اطلاعات کاربری ، امکان تغییر آنها فراهم می باشد.
 4. همچنین در صورتی که یکی از مقادیر «نام کاربری» یا «رمز عبور» فراموش شود، از طریق لینک فراموشی اطلاعات کاربری ، امکان بازیابی «نام کاربری» و یا تغییر «رمز عبور» وجود خواهد داشت.

2014 © تمامی حقوق این سایت متعلق به بانک کشاورزی می باشد