کارت اعتباری چیست؟

كارت اعتباری (Credit CARD) به كارتهایی اطلاق می گردد كه با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادر كننده كارت برای یک شخص تعیین می نماید، حتی بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از کارت (تا سقف اعتبار مشخص) وجود دارد و مشتری پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت می نماید . کارت اعتباری مرابحه نیز یک کارت اعتباری می باشد که برای خریدهای online می توان از آن استفاده نمود و بصورت لحظه ای معادل مبلغ تراکنش انجام شده از اعتبار کارت کاسته می شود. عملکرد آن دقیقا مشابه سایر کارتهای اعتباری می باشد تنها تفاوت آن است که در صورت عدم انجام تسویه حساب در مدت تعیین شده (بازه زمانی ده روز) ، بدهی مشتری در قالب یک وام با کارمزد مشخص تقسیط می گردد.

عمومی

شرایط دریافت کارت اعتباری مهرگستر

Pointer عدم وجود بدهی مشکوک الوصول یا لاوصول به سیستم بانکی
Pointer مراجعه به شعب بانک کشاورزی و تشکیل پرونده
Pointer سپردن وثیقه یا معرفی ضامن متناسب با مبلغ کارت اعتباری درخواستی

نحوه استفاده از کارتهای اعتباری مهرگستر

Pointer خرید های مشتری در طی یک ماه جمع بندی و در پایان ماه صورتحساب صادر و از طریق این سامانه در دسترس می باشد و مشتری تا دهم ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نماید.
Pointer در مهلت ده روزه برای تسویه حساب، کارمزدی در نظر گرفته نمی شود.
Pointer پس از گذشت مهلت ده روزه، مانده بدهی مشتری در قالب یک وام بر اساس عقد مرابحه و با کارمزد مشخص در اقساط بیست ماهه تقسیط می گردد.
Pointer در صورت بازپرداخت کل بدهی در مهلت ده روزه و یا پرداخت اقساط، مبالغ پرداختی (غیر از مبالغ مربوط به سود و کارمزد و ...) به باقیمانده اعتبار کارت اضافه می گردد.

سقف اعتبار کارت

Pointer کارتهای اعتباری بر اساس عقد مرابحه با مبالغ ده، بیست، سی و چهل میلیون ریال صادر می شوند.

نحوه فعال سازی کارت

Pointer کارت های اعتباری در هنگام صدور، با رمز ثابت 1111 و بصورت غیر فعال صادر می شوند. اولین تراکنش مجاز برای آنها تراکنش تغییر رمز در پایانه شعب (Pinpad) می باشد که همزمان با انجام این تراکنش وضعیت کارت نیز به وضعیت فعال تبدیل می گردد. امکان انتخاب رمز 1111 از سوی مشتری وجود ندارد.

تراکنشهای مجاز برای کارتهای اعتباری مهرگستر

Pointer خرید و مانده گیری در کلیه دستگاههای پایانه فروش ( POS ) سطح کشور
Pointer مانده گیری ، تغییر رمز اول و دوم در دستگاه های خودپرداز بانک کشاورزی
Pointer خرید و مانده گیری و مسدود کردن کارت در درگاه خرید اینترنتی بانک کشاورزی
Pointer فعال سازی ، مسدودی ، تغییر رمز و مانده گیری در دستگاه های پایانه شعب (PINPAD)

چگونگی دریافت صورتحساب

Pointer صورتحساب مشتریان در پایان هر ماه از طریق همین سامانه در دسترس آنها می باشد.
همچنین امکان دریافت صورتحساب از طریق پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی در شعب بانک نیز وجود دارد.

نحوه بازپرداخت بدهی و اقساط

Pointer مراجعه به هر یک از شعب بانک کشاورزی با همراه داشتن شماره کارت و یا صورتحساب
Pointer پرداخت مبلغ بدهی از طریق باجه با حداقل مبلغ بدهی جاری و حداکثر مبلغ کل بدهی.
Pointer دریافت رسید چاپی ممهور به مهر شعبه

2014 © تمامی حقوق این سایت متعلق به بانک کشاورزی می باشد